GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

 RODO              tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Gminne Przedszkole w Łaszczowie

ANKIETA DLA RODZICÓW

„PRZEDSZKOLE W SYTUACJI ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM”

  1. Jak radzicie sobie Państwo z opieką nad dzieckiem w sytuacji zamknięcia Gminnego Przedszkola w Łaszczowie spowodowanym zagrożeniem koronawirusem?

a) bardzo dobrze

b) dobrze

c) tak sobie

d) źle

e) trudno powiedzieć

  1. Jak radzą sobie dzieci w zaistniałej sytuacji?

a) bardzo dobrze

b) dobrze

c) tak sobie

d) źle

e) trudno powiedzieć

  1. Jak oceniacie Państwo przepływ informacji ze strony Gminnego Przedszkola w Łaszczowie w sytuacji zagrożenia koronawirusem?

a) bardzo dobrze

b) dobrze

c) tak sobie

d) źle

e) trudno powiedzieć

  1. Skąd Państwo najczęściej czerpiecie informacje związane z działalnością Gminnego Przedszkola w Łaszczowie w sytuacji zagrożenia koronawirusem?

a) strona internetowa przedszkola

b) fanpage przedszkola

c) inni rodzice

d) nauczyciele przedszkola

e) Inne, jakie?..................................

  1. Czy przekazywane są Państwu propozycje zabaw i zajęć dla dzieci, które można wykorzystać w domu?

a) tak

b) nie

c) trudno powiedzieć

  1. Czy korzystacie Państwo w domu z propozycji zabaw i zajęć edukacyjnych przekazywanych przez nauczycieli?

a) tak

b) nie

c) trudno powiedzieć

  1. Jakiego rodzaju propozycje zabaw i zajęć dla dzieci są najbardziej przydatne Państwa zdaniem w domu?

Uwagi: Proszę podać przykład……………………………………………………..

  1. Jakimi formami kontaktu z nauczycielami bylibyście Państwo zainteresowani w zaistniałej sytuacji?

a) poczta internetowa

b) kontakt telefoniczny

c) inne, jakie?..................................................................................................................

  1. Czego Państwo w obecnej sytuacji najbardziej oczekujecie od przedszkola?

Uwagi: Proszę podać przykład…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Dyrektor i nauczyciele Gminnego Przedszkola w Łaszczowie