GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE


tel: (84) 66 11 530

 

 

     Co możemy zaoferować?

 Wykaz programów i Kart Pracy na rok szkolny 2018/2019 w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

 

1) Oddział I – dzieci 4,3 - letnie

Program Wokół przedszkola

dr Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba- Żabińska. Mac

 

Karty pracy: "Olek i Ada. Czterolatek.Poziom A +" Wyprawka plastyczna. Mac

 

2) Oddział II – dzieci 4,5-letnie

Program Wokół przedszkola

dr Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska. Mac

 

Karty Pracy: „Olek i Ada. Pięciolatek. Poziom B ” -  Wyprawka plastyczna. Mac

 

3) Oddział III dzieci 5,6-letnie

Program Wokół przedszkola

dr Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba - Żabińska

Karty Pracy: „Olek i Ada. Pakiet Pięciolatek. Poziom B+ . Wyprawka plastyczna. Mac

 

4) Oddział IV dzieci  6-letnie

Program Wokół przedszkola

dr Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba - Żabińska

Karty pracy: "Olek i Ada. Pakiet Pięciolatek. Poziom B+.  Wyprawka plastyczna. Mac

 

 

LISTA PROGRAMÓW

ZATWIERDZONA DO REALIZACJI

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ŁASZCZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PROGRAM WOKÓŁ PRZEDSZKOLA

AUTOR: DR MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA, JOANNA LENDZION, WIESŁAWA ŻABA - ŻABIŃSKA
   

"KOCHAMY DOBREGO BOGA" NR AZ-0-01/10 Z 9 VI 2010, PROGRAM NAUKI KATECHEZY

 

"PROGRAM PRZYGOTOWNIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM "

AUTORZY PROGRAMU: KATARZYNA WOJCIECHOWSKA, KAMILA WICHROWSKA, OLGA WYSŁOWSKA

 

Elementy alternatywnych metod i technik:

 

Metoda Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne

Metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz

Metoda Pedagogiki i Zabawy

Gimnastyka ekspresyjna

 

WSPÓŁPRACA

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim w celu diagnozowania, opiniowania i orzekania w sprawach dzieci przejawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze.

 

Dodatkowe zajęcia

 

Zapewniamy:

  • zajęcia z języka angielskiego

  • zajęcia z rytmiki

  • zajęcia logopedyczne

  • zajęcia z religii