GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

     Co możemy zaoferować?

 Wykaz programów i Kart Pracy na rok szkolny 2020/2021 w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

 

1) Oddział I – dzieci 3,4 - letnie

Program "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości". WSiP

Karty pracy: "Planeta dzieci" Pakiet WSiP

 

2) Oddział II – dzieci 4,5-letnie

Program "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości". WSiP

Karty Pracy: „Planeta dzieci ”. Pakiet WSiP

 

3) Oddział III dzieci 5, 6 -letnie

Program "Planeta dzieci. Prawda,dobro, piękno w świecie wartości". WSiP

Karty Pracy: „Planeta dzieci". Pakiet WSiP

 

4) Oddział IV dzieci  6-letnie

Program "Planeta dzieci. prawda, dobro, piękno w świecie wartości". WSiP

Karty pracy: "Planeta dzieci 6-latek pakiet WSiP"

 

5) Oddział V dzieci 6, 5- letnie 

Program "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości". WSiP

Karty pracy: "Planeta dzieci". Pakiet WSiP 

 

LISTA PROGRAMÓW

ZATWIERDZONA DO REALIZACJI

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ŁASZCZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

PROGRAM "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości". WSiP
   

"KOCHAMY DOBREGO BOGA" NR AZ-0-01/10 Z 9 VI 2010, PROGRAM NAUKI KATECHEZY

 

"PROGRAM PRZYGOTOWNIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM "

AUTORZY PROGRAMU: KATARZYNA WOJCIECHOWSKA, KAMILA WICHROWSKA, OLGA WYSŁOWSKA

 

Elementy alternatywnych metod i technik:

 

Metoda Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne

Metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz

Metoda Pedagogiki i Zabawy

Gimnastyka ekspresyjna

 

WSPÓŁPRACA

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim w celu diagnozowania, opiniowania i orzekania w sprawach dzieci przejawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze.

 

Dodatkowe zajęcia

 

Zapewniamy:

  • zajęcia z języka angielskiego

  • zajęcia logopedyczne

  • zajęcia z religii