GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE


tel: (84) 66 11 530

 

 

     Co możemy zaoferować?

 

Wykaz programów i Kart Pracy na rok szkolny 2018/2019 w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

 

1) Oddział I – dzieci 3,4 - letnie

„Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej"

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska. Mac

 

Karty pracy: "Kolorowy start. Czterolatek." Wyprawka. Mac

 

2) Oddział II – dzieci 4,5-letnie

„Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej”

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. Mac

 

Karty Pracy: „Kolorowy start. ” -  Karty pracy 1-4, Wyprawka. Mac

 

3) Oddział III dzieci 5,6-letnie

„Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego”

Iwona Broda.WSiP

Karty Pracy: „Tropiciele, sześciolatek" Karty pracy 1-4, wyprawka: Książka do czytania, zeszyt:Piszę i liczę, Wycinanka. WSiP

autorzy: Beata Gawrońska, Emilia Raczek

 

4) Oddział IV dzieci  6-letnie

"Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego"

Iwona Broda. WSiP

 

Karty Pracy: "Tropiciele, sześciolatek". Karty pracy 1-4, wyprawka: Książka do czytania, zeszyt: Piszę i liczę, Wycinanka. WSiP.

autorzy: Beata Gawrońska, Emilia Raczek

 

LISTA PROGRAMÓW

ZATWIERDZONA DO REALIZACJI

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ŁASZCZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

"OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA"

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

AUTOR: IWONA BRODA
 

"NASZE PRZEDSZKOLE"

PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

AUTOR: MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA, WIESŁAWA ŻABA - ŻABIŃSKA

 

"KOCHAMY DOBREGO BOGA" NR AZ-0-01/10 Z 9 VI 2010, PROGRAM NAUKI KATECHEZY

 

"PROGRAM PRZYGOTOWNIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM "

AUTORZY PROGRAMU: KATARZYNA WOJCIECHOWSKA, KAMILA WICHROWSKA, OLGA WYSŁOWSKA

 

Elementy alternatywnych metod i technik:

 

Metoda Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne

Metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz

Metoda Pedagogiki i Zabawy

Gimnastyka ekspresyjna

 

WSPÓŁPRACA

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim w celu diagnozowania, opiniowania i orzekania w sprawach dzieci przejawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze.

 

Dodatkowe zajęcia

 

Zapewniamy:

  • zajęcia z języka angielskiego

  • zajęcia z rytmiki

  • zajęcia logopedyczne

  • zajęcia z religii