GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

     Co możemy zaoferować?

 Wykaz programów i Kart Pracy na rok szkolny 2022/2023 w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

 

1) Oddział I – dzieci 3 - letnie

Program "Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego". WSiP

Karty pracy: "Drużyna marzeń". Pakiet WSiP

 

2) Oddział II – dzieci 4 -letnie

Program "Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego". WSiP

Karty Pracy: „Drużyna marzeń ”. Pakiet WSiP

 

3) Oddział III dzieci 4,5 - letnie

Program "Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego". WSiP

Karty Pracy: „Drużyna marzeń". Pakiet WSiP

 

4) Oddział IV dzieci  6-letnie

Program "Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego". WSiP

Karty pracy: "Drużyna marzeń". Pakiet WSiP" 

 

5) Oddział V dzieci 6, 5- letnie 

Program "Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego". WSiP

Karty pracy: "Drużyna marzeń". Pakiet WSiP 

 

LISTA PROGRAMÓW

ZATWIERDZONA DO REALIZACJI

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ŁASZCZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

PROGRAM "Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego". WSiP
   

"KOCHAMY DOBREGO BOGA" NR AZ-0-01/10 Z 9 VI 2010, PROGRAM NAUKI KATECHEZY

 

"PROGRAM PRZYGOTOWNIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM "

AUTORZY PROGRAMU: KATARZYNA WOJCIECHOWSKA, KAMILA WICHROWSKA, OLGA WYSŁOWSKA

 

Elementy alternatywnych metod i technik:

 

Metoda Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne

Metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz

Metoda Pedagogiki i Zabawy

Gimnastyka ekspresyjna

 

WSPÓŁPRACA

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim w celu diagnozowania, opiniowania i orzekania w sprawach dzieci przejawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze.

 

Dodatkowe zajęcia

 

Zapewniamy:

  • zajęcia z języka angielskiego

  • zajęcia logopedyczne

  • zajęcia z religii

  • razem tańczymy i ćwiczymy (tańce i karate kyokushin)