GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Informacje o opłatach    

 

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej jest bezpłatny.

 

W naszym przedszkolu bezpłatna realizacja podstawy programowej

odbywa się w godzinach 8:00 - 13:00.

 

Pobyt dziecka w przedszkolu poza godzinami realizacji podstawy programowej

wynosi: 1,00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

 

6-latki nie płacą czesnego

 

Dzieci przebywające w przedszkolu w godzinach 7:00 - 16:00 pokrywają koszt posiłków

i czas spędzony w przedszkolu poza podstawą programową. 


KOSZT POBYTU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU


KOSZT
ZA POBYT

DZIECKA

W PRZEDSZKOLU

CZAS DZIECKA

W PRZEDSZKOLU

WYŻYWIENIE

(PŁATNE)

1,00 zł

 

7:00 - 8:00

 

___________

___________

8:00 - 13:00

realizacja bezpłatnej podstawy programowej


9:00 śniadanie
12:00 obiad

Razem
6,00 zł/dzień

 

1,00 zł każda rozpoczęta

godzina

 

13:00 - 16:00

14:30 podwieczorek

1,50 zł/dzień

 

 

Płatność za przedszkole należy uiścić do 15-go każdego miesiąca.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłaty za przedszkole w celu uniknięcia naliczenia odsetek.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, koszt wyżywienia i opłaty stałej jest zwracany proporcjonalnie do ilości opuszczonych dni.