GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Protokół

Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem Nr. 4/2020 z dnia 02.03.2020r przez Dyrektora Przedszkola z dnia 16.04.2020 roku, do przeprowadzenia rekrutacji kandydatów na wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021. Komisja Rekrutacyjna pracuje zgodnie z „Regulaminem Rekrutacji”.

Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 16.04.2020 rok

Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: Gminne Przedszkole w Łaszczowie, ul. Chopina 11A.

Skład Komisji:

Przewodniczący : Dorota Kawka - nauczyciel

Członkowie:

1. Diana Tucka- nauczyciel

2.Mirosława Tucka- nauczyciel

3.Iwona Michniak – rodzic

1. Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej

Do przedszkola wpłynęło 36 wniosków. W przedszkolu prowadzony jest nabór na 36 wolnych miejsc. Liczba kandydatów, których rodzice złożyli wnioski o przyjecie do Gminnego Przedszkola i wskazali je jako przedszkole pierwszego wyboru wynosi 36.

Nie przyjęto do przedszkola 0.

Ustalenie komisji Rekrutacyjnej – Komisja ustaliła i podje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych – załączniki do protokółu.

Punktacja kryteriów postępowania rekrutacyjnego jest dla zainteresowanych do wglądu u Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący:                                                Członkowie:

………………………                                                        1…………………………..

                                                                             2…………………………..

                                                                             3…………………………….

 

Lista kandydatów przyjętych do Gminnego Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 157 ust.2pkt. 2Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017r. Poz.59) . Zarządzenia Nr 4/2020 Dyrektora Przedszkola z dnia 02.03.2020roku.

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 4/2020 przez Dyrektora Przedszkola z dnia 02.03.2020roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje na rok szkolny 2020/2021, niżej wymienionych kandydatów:

 

Rok urodzenia 2014

1.Koza Aleks

2.Kuropatnicka Kamila

 

Rok urodzenia 2015

1.Błachuta Mateusz

2.Gardiasz Emilia

3.Steciuk Anastazja

4.Wasyluk Sebastian

5.Wawrzusiszyn Łucja

6.Wolski-Rzewulski Gabriel

 

Rok urodzenia 2016

1.Bodeńko Lena

2.Byś Dominik

3.Huk Zofia

4.Jarszak Nikodem

5.Karwański Jakub

6.Kowalik Gabriel

7.Koza Filip

8.Kozłów Zuzanna

9.Mielniczuk Miłosz

10.Szopa Marcel

11.Warmiński Hubert

12.Wawrzusiszyn Oliwia

13.Zielonka Malwina

 

Rok urodzenia 2017

1.Drąszcz Wiktor

2.Kowalik Sebastian

3.Łagowski Michał

4. Niedźwiedż Alan

5.Olech Maja

6.Socka Jowita

7. Wawrzusiszyn Przemysław

8. Zwolan Szymon

9.Zyza Aleksandra

 

Rok urodzenia 2018

1.Bednarski Franciszek

2.Bednarski Michał

3.Ogryzko Hanna

4.Ozimek Tomasz

5.Pisowicz Maciej

6.Skowroński Karol

 

…......................................................................

Data podania do publicznej wiadomości

….............................................

podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej