GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Zarządzenie Nr 9/2021

 

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Łaszczowie z dnia 17 lutego 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

zarządzam, co następuje:

 

 

I. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w Przedszkolu nr w we wszystkich grupach od dnia 18 lutego2021r. do26 lutego 2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci i personelu oraz wystąpieniem w przedszkolu potwierdzonego wynikami badań przypadków zakażeń SARS-COV-2

2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania w Przedszkolu nr w we wszystkich grupach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

Zarządzenie Nr 8/2021

 

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Łaszczowie
z dnia 16 lutego 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu

w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi


Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w Gminnym Przedszkolu we wszystkich grupach w dniu 16 lutego 2021 r. w związku z panującymi nadzwyczajnymi warunkami atmosferycznymi panującymi od kilku dni, utrudniającymi dotarcie do przedszkola, które mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i personelu.

  2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania w Przedszkolu w we wszystkich grupach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminnego Przedszkola .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Jolanta Chodurska

Dyrektor Gminnego Przedszkola

 

Zarządzenie Nr 7/2021

 

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Łaszczowie
z dnia 12 lutego 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu

w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w Gminnym Przedszkolu we wszystkich grupach od dnia 12 lutego 2021r. do 15 lutego 2021 r. w związku z panującymi nadzwyczajnymi warunkami atmosferycznymi panującymi od kilku dni, utrudniającymi dotarcie do przedszkola , które mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i personelu.

  2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania w Przedszkolu w we wszystkich grupach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminnego Przedszkola .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Jolanta Chodurska

Dyrektor Gminnego Przedszkola

 

W styczniu 2021 roku

wyłoniono zwycięzców powiatowego konkursu plastycznego 

Najpiękniejsze szopki i stroiki świąteczne.

W kategorii: stroiki-przedszkola 

pojawiły się dzieci z naszego przedszkola.

Jesteśmy dumni, że w naszym gronie są tak zdolne dzieci.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Aktywnie uczestniczymy w ogólnpolskiej akcji edukacyjnej

"Dzieci uczą rodziców".

Za udział w II lekcji pod hasłem "Magiczny czas"

otrzymaliśmy podziękowanie.

Czekamy na kolejne ciekawe lekcje i zajęcia.