GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Dnia 22 marca 2021r.

dzieci z przedszkola chodziły pożegnać zimę, przywitać wiosnę. 

Na początek dzieci z poszczególnych grup wiekowych

śpiewały piosenki o tematyce wiosennej. 

Potem wspólnie zatopiły Marzannę - symbol zimy,

a powitały piękną wiosnę.

 

Szanowni Rodzice po okresie zawieszenia zajęć w przedszkolu ze stacjonarnych na zdalne

ze względu na sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci i personelu

informuję, że od dnia 8 marca 2021r. odwieszamy zajęcia zdalne i wracamy do systemu zajęć stacjonarnych.

Sale zajęć jak i pozostałe pomieszczenia przedszkola

zostały dezynfekowane i wyozonowane ozonatorem.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na dzieci

i przyprowadzać do przedszkola zdrowe bez temperatury, kaszlu, kataru itp.

 

Mam nadzieję, że przestrzegając zasad i procedur wszyscy dotrwamy do końca roku szkolnego tj. 30 czerwca 2021r.

                                                                                                                                      Dyrektor Gminnego Przedszkola

                                                                                                                                      Jolanta Chodurska

Zarządzenie Nr 10/2021

 

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

z dnia 25 lutego 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu

 

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w Przedszkolu we wszystkich grupach od dnia 1 marca 2021r. do 5 marca 2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci i personelu oraz wystąpieniem w przedszkolu potwierdzonego wynikami badań przypadków zakażeń SARS-COV-2

  2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania w Przedszkolu we wszystkich grupach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Od 22.02. do 26. 02. 2021r. wydawane są Rodzicom

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie

w roku szkolnym 2021/2022

dla dzieci, które w bieżącym roku szkolnym chodzą już do naszego przedszkola.

Druki deklaracji znajdują się na stronie internetowej przedszkola.

Proszę wypełnienie druków deklaracji i przesłanie do końca miesiąca czyli do 28 lutego 2021r.

 

Od 1 marca do 19 marca 2021r. będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dzieci , które chcą uczęszczać do Gminnego Przedszkola w roku szkolny 2021/2022

Prosimy zainteresowanych rodziców lub opiekunów o pobranie wniosku ze strony internetowej naszego przedszkola.

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ* NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe)

 

Proszę o wypełnienie i zwrot deklaracji do przedszkola do końca lutego. Zwrot może być do skrzynki pocztowej przed przedszkolem, na adres poczty przedszkolnej lub poczty grupowej. Dotyczy to 3-4-5-latków, którzy będą kontynuować naukę w przyszłym roku szkolnym.