dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Rozwoju Dróg
dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Komunikat dla mieszkańców Gminy Łaszczów na wypadek awarii elektrowni jądrowych

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Ponadto informuję, że jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane
w mediach, a po wydaniu Zarządzenia Wojewody Lubelskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania tabletek ze stabilnym jodem na terenie gminy Łaszczów.

Więcej informacji tutaj


_______________________________________________________


zegarek

Informujemy, że Kasa Urzędu Miejskiego w Łaszczowie jest czynna do godziny 14.00.

Ponadto przypominamy, że wszystkie wypłaty,
również te realizowane przez OPS w Łaszczowie, są realizowane w kasie Banku Spółdzielczego w Łaszczowie lub na wskazany numer rachunku bankowego._______________________________________________________