GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Nadszedł kolejny tydzień, w którym będziemy mówić o najbliższych i najważniejszych osobach w Waszym życiu – RODZICACH.

To Oni opiekują się Wami, uczą samodzielności, zaradności, rozwiązywania problemów, są pocieszycielami i towarzyszami zabaw.

 

Zapraszam Was teraz do wysłuchania opowiadania Agnieszki Galicy pt. ”Nasi rodzice”.

– Uwaga, uwaga! – zawołała pani Paulina. Mam ważne ogłoszenie. Jeż Julek nadstawił uszy z ciekawości.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Gminny Przedszkolu w Łaszowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

 • wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz jego odbioru od nauczyciela

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice

 

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

Szanowni Rodzice


Od 25 maja 2020 r.

Gminne Przedszkole w Łaszczowie będzie otwarte dla dzieci,

których Rodzice złożyli ankiety i zadekralowali chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19.

Z wyrazami szacunku

Gminne Przedszkole w Łaszczowie

ANKIETA DLA RODZICÓW

„PRZEDSZKOLE W SYTUACJI ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM”

 1. Jak radzicie sobie Państwo z opieką nad dzieckiem w sytuacji zamknięcia Gminnego Przedszkola w Łaszczowie spowodowanym zagrożeniem koronawirusem?

a) bardzo dobrze

b) dobrze

c) tak sobie

d) źle

e) trudno powiedzieć

 1. Jak radzą sobie dzieci w zaistniałej sytuacji?

a) bardzo dobrze

b) dobrze

c) tak sobie

d) źle

e) trudno powiedzieć

 1. Jak oceniacie Państwo przepływ informacji ze strony Gminnego Przedszkola w Łaszczowie w sytuacji zagrożenia koronawirusem?

a) bardzo dobrze

b) dobrze

c) tak sobie

d) źle

e) trudno powiedzieć

 1. Skąd Państwo najczęściej czerpiecie informacje związane z działalnością Gminnego Przedszkola w Łaszczowie w sytuacji zagrożenia koronawirusem?

a) strona internetowa przedszkola

b) fanpage przedszkola

c) inni rodzice

d) nauczyciele przedszkola

e) Inne, jakie?..................................

 1. Czy przekazywane są Państwu propozycje zabaw i zajęć dla dzieci, które można wykorzystać w domu?

a) tak

b) nie

c) trudno powiedzieć

 1. Czy korzystacie Państwo w domu z propozycji zabaw i zajęć edukacyjnych przekazywanych przez nauczycieli?

a) tak

b) nie

c) trudno powiedzieć

 1. Jakiego rodzaju propozycje zabaw i zajęć dla dzieci są najbardziej przydatne Państwa zdaniem w domu?

Uwagi: Proszę podać przykład……………………………………………………..

 1. Jakimi formami kontaktu z nauczycielami bylibyście Państwo zainteresowani w zaistniałej sytuacji?

a) poczta internetowa

b) kontakt telefoniczny

c) inne, jakie?..................................................................................................................

 1. Czego Państwo w obecnej sytuacji najbardziej oczekujecie od przedszkola?

Uwagi: Proszę podać przykład…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Dyrektor i nauczyciele Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

 

Wykonaj polecenie w zeszycie ćwiczeń  do tematu nr 29.

Pozdrawiam