GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Słuchając wiersza zwróćcie uwagę na trudne słowa, postarajcie się je zapamiętać.

,,Wspólna praca” ( Ludwik Wiszniewski)

Kwaknął kaczor raz i drugi:
- Na podwórku widzę pługi... Kwa, kwa!


Wróbel siedzi na stodole:
- Już gospodarz jedzie w pole... Ćwir, ćwir!

Zając przysiadł na ugorze:
- Już gospodarz w polu orze... Hop, hop!

Na płoteczku kogut pieje:
- Już gospodarz w polu sieje... Ko, ko!

Na topoli kraczą wrony:
- Już koniki ciągną brony... Kra, kra!

Teraz krzyczą wszyscy razem:
- Oraliśmy z gospodarzem... Hej! hej!
Pytania do wiersza:
1. Czy zrozumieliście wszystkie słowa użyte w wierszu?
( Rodzic wyjaśnia, co to jest pług, ugór, orka, brona)
2. Czy zapamiętaliście jakie zwierzęta występowały w wierszu?
3. Co robiły i o czym opowiadały?
Chętne dzieci uczą się wiersza ,,Wspólna praca” na pamięć.

,,Co to jest farma?”- rozmowa Rodziców z dziećmi kierowana pytaniami:
1. Co to jest farma?
2. Czym zajmuje się rolnik?
3. Jakie znaczenie ma praca rolnika dla osób mieszkających w mieście?
4. Jakie obowiązki ma hodowca zwierząt, jak się nimi opiekuje?
5. Co robi rolnik rano, w południe, a co wieczorem?
6. Co jedzą zwierzęta hodowane w gospodarstwie?

Wiersz ,,Od wiosny do wiosny” ( Hanna Zdzitowiecka)
Wiersz do omówienia, utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich charakterystycznych cechach.
Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące...
Z lodu uwalnia się rzeka
i ze snu budzą się drzewa,
ptaki wracają z daleka,
będą wić gniazda i śpiewać.
Sady zabielą się kwieciem...
To wiosna! Wiosna na świecie!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące...
Dni coraz dłuższe, gorętsze
pod lipą ciche pszczół brzęki,
woń siana płynie powietrzem,
z pól żniwne słychać piosenki,
zakwitły malwy przed chatą...
Lato na świecie! Już lato!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące...
W sadzie już jabłko dojrzewa
niebem sznur ptaków mknie długi.
Liście się złocą na drzewach
idą jesienne szarugi
wiatr nagle drzewa gnie w lesie...
Jesień na świecie! Już jesień!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące...
Długie i ciemne są noce
śniegową włożył świerk czapę
śnieg w słońcu tęczą migoce
i sople lśnią pod okapem,
rzekę pod lodem mróz trzyma...
Zima na świecie! Już zima!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące...
Ze snu się budzi leszczyna
i nową wiosnę zaczyna!
Pytania do wiersza:
1. Jakie pory roku są przedstawione w wierszu?
2. Co oznacza sformułowanie ,,płyną miesiące”?
3. Jakie prace gospodarskie wykonuje się w ogrodzie lub w polu wiosną, latem, jesienią a jakie zimą?
Zabawa: ,, Karmimy kurki”- zabawa usprawniająca aparat mowy

Dzieci na kartkach rysują duże koła i je wycinają. Niepotrzebne fragmenty papieru tną na niewielkie kawałki( wielkości paznokcia kciuka)- będą udawać pokarm kurek. Następie dzieci za pomocą słomek przenoszą papierowe ścinki a wycięte koła, przeliczają je, porównują liczbę przeniesionych ,,ziarenek”.
 
Wykonaj  samodzielnie  lub z pomocą  zwierzątko domowe  farbą, plasteliną lub wydzieranką z kolorowego papieru. 
Korzystaj ze stron internetowych dla przedszkolaków:
 
      

Życzymy miłej nauki i zabawy