GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Regulamin konkursu recytatorskiego: ” Świat wierszem malowany"

1. Organizator konkursu:

Gminne Przedszkole w Łaszczowie


   2. Cele konkursu :
-    zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej, w tym poezji dla dzieci,
-    kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich,
-    wspieranie działań twórczych dzieci  w różnych formach aktywności, 
-    dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna  utworów literackich, 
-    uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, przyrody zawartych w utworach literackich, 
-    przyjemnie spędzony czas wolny rodziców z dzieckiem.


Termin : 14 czerwiec 2022 r.
 
4.     Warunki uczestnictwa :
-    w konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat.
-    każda grupa przedszkolna może zgłosić  dowolną liczbę recytatorów,
-    zgłoszenie udziału dziecka w konkursie  dokonuje wychowawca wypełniając jednocześnie kartę uczestnictwa w konkursie recytatorskim  w terminie do 12.06.2022 r.
-    dzieci recytują wiersze zgodne z tematyką konkursu.

3.      Jury :
  - Komisję konkursową powołuje organizator. - W jej skład wchodzą trzy osoby.
  -  Decyzja komisji jest niepodważalna.
 

 

4.      Kryteria oceny:
Recytację ocenia komisja w grupach wiekowych: 3,4,5,6-latki
   Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
-         dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
-         poprawne i płynne deklamowanie,
-         kontakt ze słuchaczem
-         ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu).
 
5.     Nagrody :
-   przewidziane są  3 nagrody główne (I, II, III miejsce)  w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnienia,
-   wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie,
-   ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 14.06.2022 r.
-   wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.