GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Harmonogram rekrutacji do Gminnego Przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 

Od 07.02. do 25. 02. 2022r. wydawanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie w roku szkolnym 2022/2023

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1-18 marzec2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynność, o których jest mowa w art. 150 ust. 7ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

21 marzec – 1 kwiecień 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 kwietnia do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

5-19 kwiecień 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

20 kwiecień 2022r. , do godz. 15.00

 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25 kwiecień – 4 maj 2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynność, o których jest mowa w art. 150 ust. 7ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

5-13 maj 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 maj 2022r. do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

17-24 maj 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

30 maj 2022r.do godz. 15.00