GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY

Organizatorzy:

 • Burmistrz Łaszczowa
 • Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie
 • Biblioteka Publiczna Gminy Łaszczów

Cel konkursu:

 • Ochrona i promowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji kulturowych i Świąt Bożego Narodzenia
 • Promowanie osób utalentowanych w kierunkach plastycznych
 • Rozwijanie kreatywności, zdolności manualnych oraz wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.

Technika plastyczna:

 • STROIK

Uczestnicy:

 • Przedszkole
 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VI
 • Klasy VII-VIII

Warunki uczestnictwa:

 • Prace należy wykonać indywidualnie
 • Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę
 • Nie będą przyjmowane prace nietrwałe (z jedliny)
 • Oceniane będą walory artystyczne: pomysłowość, oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów, estetyka wykonania pracy
 • Prace należy opisać: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna. Karta opisowa powinna być przytwierdzona do pracy
 • Prace wraz z wypełnionym załącznikiem Nr 1 należy złożyć w Bibliotece Publicznej Gminy Łaszczów do dnia 9 grudnia 2021 r.

Prace nagrodzone zostaną przekazane na konkurs powiatowy do Miejskiej Biblioteki Publicznej W Tomaszowie Lub. Pozostałe prace należy odebrać do dnia 17 grudnia 2021 r.