ZAPRASZAMY

RODZICÓW

DZIECI 3 i 4-LETNICH

NA UROCZYSTOŚĆ 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ

DNIA

24 PAŹDZIERNIKA 2017R.

O GODZINIE 13.00

W BUDYNKU PRZEDSZKOLA