STARSZAKI

PODCZAS ZAJĘĆ OTWARTYCH

ZAPREZENTOWAŁY

SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI

PRZED SWOIMI RODZICAMI

ZAPROSZENI GOŚCIE MIELI MOŻLIWOŚĆ

POZNAĆ MOCNE ORAZ SŁABE STRONY 

SWOJEGO DZIECKA