14 LUTEGO 2017 R. 

 WALENTYNKI

 BAWILIŚMY SIĘ TAK