DNIA 

27 LUTEGO 2017 R. 

DZIECI Z NAJSTARSZYCH GRUP

MIAŁY MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTAĆ Z OKAZJI WYJAZDU DO TOMASZOWA LUBELSKIEGO

CELEM PODRÓŻY BYŁ AKTYWNY UDZIAŁ W ŚLEDZENIU

LOSÓW KWAZIMODO I PIĘKNEJ ESMERALDY -

BOHATERÓW SZTUKI 

"DZWONNIK Z NOTRE DAME"

GRA AKTORÓW WYWARŁA NIEZAPOMNIANE UCZUCIA U MŁODYCH WIDZÓW

PRZEŻYCIA NA PEWNO NA DŁUGO POZOSTANĄ W PAMIĘCI DZIECI