DNIA

24 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

WSZYSTKIE DZIECI Z I GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

ZOSTAŁY PASOWANE

NA PRZEDSZKOLAKA

UROCZYSTOŚĆ ODBYŁA SIĘ W SALI PRZEDSZKOLNEJ

NAJPIERW DZIECI ZAPREZENTOWAŁY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI WOKALNO-TANECZNE

NASTĘPNIE ODBYŁ SIĘ

AKT PASOWANIA NA PRAWDZIWEGO PRZEDSZKOLAKA

KAŻDY OTRZYMAŁ

PAMIĄTKOWY DYPLOM ORAZ DROBNE UPOMINKI

POTEM DZIECI BAWIŁY SIĘ ZE SWOIMI RODZICAMI

PODCZAS WYKONYWANIA WSPÓLNEJ PRACY PLASTYCZNEJ

JESIENNE DRZEWKO

NA KONIEC BYŁ SŁODKI POCZĘSTUNEK