6 LISTOPADA

DZIECI, KTÓRE PIERWSZY ROK UCZĘSZCZAJĄ DO PRZEDSZKOLA

ZŁOŻYŁY ŚLUBOWANIE 

I ZOSTAŁY PASOWANE NA PRZEDSZKOLAKA

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘŁA SIĘ KRÓTKIM MONTAŻEM

SŁOWNO - MUZYCZNYM W WYKONANIU DZIECI

NASTĘPNIE ODBYŁ SIĘ AKT ŚLUBOWANIA

POTEM PANI DYREKTOR PASOWAŁA DZIECI NA PRZEDSZKOLAKA

NA KONIEC KAŻDY NOWY PRZEDSZKOLAK OTRZYMAŁ 

PAMIĄTKOWY DYPLOM I DROBNE UPOMINKI