Wykaz programów i Kart Pracy na rok szkolny 2016/2017

 w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

 

 

1) Oddział I – dzieci 3,4 - letnie

„Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego"

Iwona Broda. WSiP

Karty pracy: "Tropiciele. Czterolatek." Wyprawka. WSiP

 

2) Oddział II – dzieci 5-letnie

„Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego”

Iwona Broda. WSiP

 

Karty Pracy: „Tropiciele. Pięciolatek. ” -  Karty pracy 1-4, Wyprawka. WSiP

 

 

3) Oddział III dzieci 6-letnie

„Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego”

Iwona Broda.WSiP

 

Karty Pracy: „Paczka Puszatka." Karty pracy 1-4, wyprawka: Działam, zeszyty: Liczę, Czytam, Piszę. WSiP

autorzy: Katarzyna Wojciechowska

 

4) Oddział IV dzieci  6-letnie

"Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego"

Iwona Broda. WSiP

 

Karty Pracy: "Paczka Puszatka.". Karty pracy 1-4, wyprawka: Działam, zeszyty: Liczę, Czytam, Piszę. WSiP.

autorzy: Katarzyna Wojciechowska

 

LISTA PROGRAMÓW

ZATWIERDZONA DO REALIZACJI

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ŁASZCZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

"OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA"

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

AUTOR: IWONA BRODA
 

 

"KOCHAMY DOBREGO BOGA" NR AZ-0-01/10 Z 9 VI 2010, PROGRAM NAUKI KATECHEZY
 

 

"PROGRAM PRZYGOTOWNIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM "

AUTORZY PROGRAMU: KATARZYNA WOJCIECHOWSKA, KAMILA WICHROWSKA, OLGA WYSŁOWSKA

 

 

Elementy alternatywnych metod i technik:

 

Metoda Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne

Metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz

Metoda Pedagogiki i Zabawy

Gimnastyka ekspresyjna

 

 

WSPÓŁPRACA

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim w celu diagnozowania, opiniowania i orzekania w sprawach dzieci przejawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze.

 

 

Dodatkowe zajęcia

 

Zapewniamy:

 

  • zajęcia z języka angielskiego

 

  • zajęcia z rytmiki

 

  • zajęcia logopedyczne

 

  • zajęcia z religii