Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej jest bezpłatny.

 

W naszym przedszkolu bezpłatna realizacja podstawy programowej

odbywa się w godzinach 8:00 - 13:00

 

Pobyt dziecka w przedszkolu poza godzinami realizacji podstawy programowej

wynosi: 1,00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę zajęć

 

Dzieci przebywające w przedszkolu w godzinach 7:00 - 15:30 pokrywają koszt posiłków

i czas spędzony w przedszkolu poza podstawą programową

 

 

KOSZT POBYTU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU

KOSZT ZA POBYT DZIECKA

W PRZEDSZKOLU
 

CZAS DZIECKA

W PRZEDSZKOLU

WYŻYWIENIE

(PŁATNE)

 

1,00 zł

 

7:00 - 8:00 .............
...................

8:00 - 13:00

realizacja bezpłatnej podstawy programowej

9:00 śniadanie

12:00 obiad

RAZEM

4,20 zł/dzień

1 zł każda rozpoczęta godzina 13:00 - 15:30

14:30 podwieczorek

0,80 gr/dzień

 

Płatność za przedszkole należy uiścić

do 15-go każdego miesiąca

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłaty za przedszkole

w celu uniknięcia naliczenia odsetek.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu,

koszt wyżywienia i opłaty stałej

jest zwracany proporcjonalnie do ilości opuszczonych dni