O naszym przedszkolu...

 

Przedszkole istnieje w Łaszczowie od 1960 r. jako oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej. Na skutek większej ilości dzieci i braku większego lokalu powstało Przedszkole Nr 1 i Nr 2. W 1991r. został oddany nowy budynek, wobec tego, istniejące dwa Przedszkola nr 1 i nr 2 zostały połączone w jedno Gminne Przedszkole.

Organem prowadzącym jest Gmina Łaszczów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Gminne Przedszkole w Łaszczowie jest zlokalizowane w centrum Łaszczowa w niewielkim oddaleniu od parku i stawów, które są częstymi celami wycieczek i spacerów dzieci.

Przedszkole w Łaszczowie jest przedszkolem publicznym, prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Działalność opiekuńcza polega na rozpoznaniu sytuacji rodzinnej i zwróceniu się z prośbą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub sponsorów.

 

 

WIZJA

 

PRZEDSZKOLA RODZINNEGO

 

 

PRAGNIEMY 

 

aby nasza placówka była otwarta na potrzeby

 

dzieci, rodziców i środowiska

 

Stwarzamy sytuacje sprzyjające

 

zacieśnianiu więzi rodzinnych

 

NASZYM MARZENIEM JEST

 

aby nasze przedszkole rozwijało

 

u dzieci takie wartości

 

jak miłość, dobroć, odpowiedzialność

 

i szacunek do drugiego człowieka.

 

Kultywowanie tradycji

 

wielopokoleniowych, rodzinnych

 

i rozumienie swej roli

 

w obecnej i przyszłej rodzinie

 

CHCIAŁYBYŚMY

 

aby nasi wychowankowie w dalszym życiu

 

kierowali się wartościami

 

poznanymi w przedszkolu

 

CHCEMY

 

pracować z dziećmi i rodzicami po partnersku

 

 

JESTEŚMY

 

otwarci na propozycje dzieci i rodziców

 

MYŚLIMY

 

że poprzez wspólne działania

 

stworzymy przedszkole

 

przyjazne dziecku i rodzinie

 

 

BAZA

 

Przedszkole dysponuje następującymi pomieszczeniami:

Parter - sala zajęć dla dzieci grupy łączonej w wieku 3-4 lata, sala zajęć dla dzieci 5,6-letnich, stołówka, szatnia, zmywalnia naczyń.

Na piętrze znajdują się dwie sale do zajęć dydaktycznych dla dzieci 5 i 6-letnich, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i trzy magazyny na sprzęt pomocniczy i porządkowy. Ponadto przy każdej sali dydaktycznej znajdują się sanitariaty dla dzieci. Na piętrze znajduje się także duży holl, na którym odbywają się uroczystości przedszkolne.

W przedszkolu pracują nauczyciele mianowani (1) i dyplomowani (5), wszyscy posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Obecnie w przedszkolu zatrudnionych jest 11 osób: 1 pani dyrektor, 7 pań nauczycielek, 2 panie woźne, 1 pani jako pomoc do dzieci.

 

 

NASZA KADRA  

 

Dyrektor - Jolanta Chodurska

Nauczyciele - Justyna Bednarska, Elżbieta Dziki, Dorota Kawka, Anna Koper, Mirosława Tucka

Woźne - Teresa Kucharska, Urszula Przykaza

Pomoc do dzieci - Anna Romańczuk

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

7.00 - 8.45

 

Schodzenie się dzieci, zabawy rozwijające mowę i myślenie, działalność indywidualna wynikająca z zaintersowań dziecka, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, ćwiczenia poranne

 

8.45 - 9.00

 

Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania

 

9.00 - 9.30 

 

Śniadanie

 

9.30 - 11.30

 

Zajęcia planowane z całą grupą organizowane przez nauczyciela, wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci z dominacją działalności umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej. Zabawy, gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne na powietrzu lub w sali, spacery, wycieczki, ćwiczenia gimnastyczne

 

11.30 - 12.00

 

Czynności porządkowe, przygotowanie do obiadu

 

12.00 - 12.30

 

Obiad

 

12.30 - 13.00

 

Odpoczynek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanie bajek, fragmentów książek, zabawy relaksacyjne

 

13.00 - 14.15

 

Zabawy wynikające z zainteresowań, oczekiwań i potrzeb dzieci, oddziaływania nauczyciela utrwalające i wspierające indywidualny rozwój wychowanka, praca kompensacyjno-stymulująca rozwój dzieci, prowadzenie obserwacji

 

14.15 - 14.45

 

Podwieczorek

 

14.45 - 15.30 

 

Zabawy indywidualne w sali, zabawy i gry stolikowe, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci

 

 

 

 

W PRZEDSZKOLU FUNKCJONUJĄ CZTERY ODDZIAŁY DZIECI

 

I ODDZIAŁ

SMERFY 3,4-LATKI (8,5GODZINNY)

 

II ODDZIAŁ

 PUCHATKI 4,5-LATKI (6,5 GODZINNY)

 

III ODDZIAŁ 

ZUCHY RR 5, 6-LATKI (7 GODZINNY)

 

 

IV ODDZIAŁ

KRASNALE 5,6-LATKI (5 GODZINNY)

 

 

 

 

 

GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA 7.00 - 15.30

 

DZIECI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z TRZECH POSIŁKÓW

 

 

ŚNIADANIE - 1,70 zł

OBIAD - 2,50 zł

PODWIECZOREK - 0,80

STAWKA ZA 3 POSIŁKI WYNOSI -  5,00 zł