CHĘTNE PRZEDSZKOLAKI UCZESTNICZYŁY

W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

"KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY..."

ORGANIZATOREM KONKURSU PLASTYCZNEGO

W RAMACH 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

JEST BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ŁASZCZÓW

NAJŁDNIEJSZE PRACE WYSŁANO DO ORGANIZATORA KONKURSU

CZEKAMY NA WERDYKT