PRZEDSZKOLE ZORGANIZOWAŁO KONKURS PLASTYCZNY

 Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

POD HASŁEM

"KOLORY NIEPODLEGŁOŚCI"

CHĘTNE DZIECI MIAŁY MOŻLIWOŚĆ WYKONAĆ PRACE PLASTYCZNE NA WYBRANY PRZEZ SIEBIE TEMAT:

-DROGA POLSKI DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

-POSTACIE ZAANGAŻOWANE W NIEPODLEGŁOŚĆ

-SYMBOLE NARODOWE

PRACE WYKONANO DOWOLNĄ TECHNIKĄ PLASTYCZNĄ NA FORMACIE A4. 

WYRÓŻNIONE PRACE ZOSTAŁY WYSTAWIONE W HOLLU PRZEDSZKOLA

DO OBEJRZENIA PRZEZ RODZICÓW I GOŚCI