GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

 RODO              tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

 Zapraszam do zapoznania się z materiałami z języka angielskiego  przygotowanymi z okazji ŚWIĘTA MAMY I TATY.

Link:

https://padlet.com/anetahalasa77/l1h8f8it1lrz8v9n

Przypominam również o tym że wszystkie materiały dostępne są pod linkiem:

https://padlet.com/anetahalasa77/rvddohcpvyja

Pozdrawiam 

Aneta Hałasa

Z okazji Święta Waszego
życzenia wszystkiego najlepszego:
niech każdy dzień dostarcza radości
i uśmiech zawsze w sercach gości,
niechaj problemy Was omijają,
a wszyscy bardzo Was kochają
Bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to zasługujecie!

 

Nadszedł kolejny tydzień, w którym będziemy mówić o najbliższych i najważniejszych osobach w Waszym życiu – RODZICACH.

To Oni opiekują się Wami, uczą samodzielności, zaradności, rozwiązywania problemów, są pocieszycielami i towarzyszami zabaw.

 

Zapraszam Was teraz do wysłuchania opowiadania Agnieszki Galicy pt. ”Nasi rodzice”.

– Uwaga, uwaga! – zawołała pani Paulina. Mam ważne ogłoszenie. Jeż Julek nadstawił uszy z ciekawości.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Gminny Przedszkolu w Łaszowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

  • wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz jego odbioru od nauczyciela

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice

 

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

Szanowni Rodzice


Od 25 maja 2020 r.

Gminne Przedszkole w Łaszczowie będzie otwarte dla dzieci,

których Rodzice złożyli ankiety i zadekralowali chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19.

Z wyrazami szacunku