Dnia

23 września 2019r.

odwiedzili nas policjanci

Zaproszeni goście opowiedzieli o swojej pracy

Przypomnieli najważniejsze zasady bezpieczeństwa w przedszkolu , w domu i na drodze

Zademonstrowali sprzęt i omówili jego działanie

Przedstawili swojego czworonożnego przyjaciela i zapoznali z rolą psa w służbie policji 

Na koniec policjanci zademonstrowali działanie i wyposażenie pojazdów służbowych