W dniach 

24, 27, 28 - maja 2019r.

w poszczególnych grupach wiekowych

odbyły się

rodzinne spotkania z Rodzicami

Były wiersze, inscenizacje, tańce i piosenki

oraz wspólne zabawy z Rodzicami

dzieci przygotowały i własnoręcznie wykonały drobne upominki dla Mamy i Taty

Na koniec były wspólne rozmowy oraz słodki poczęstunek