GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moja ulubiona bajka”
1.ORGANIZATOR KONKURSU :
Gminne Przedszkole w Łaszczowie

2.CELE KONKURSU :
rozwijanie twórczej aktywności plastycznej;
rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka;
propagowanie zdolności plastycznych.

3.UCZESTNICY KONKURSU:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby chętne z każdej grupy przedszkolnej.

4.WARUNKI UCZESTNICTWA :
Konkurs polega na zilustrowaniu ulubionej bajki..
Praca musi być zgodna z tematem bajki.
Praca może być wykonana dowolną techniką płaską (akwarela, kredki, pastele, bibuła) w formacie A4.
Praca powinna być wykonana indywidualnie.
Prace należy oddać do dnia 15 czerwca 2022 r.
Na pracy umieszczamy następujące dane :
- imię i nazwisko autora
- grupa przedszkolna
- tytuł bajki.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz umieszczenia wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych przedszkola.


5.KRYTERIA OCENY :
Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę :
estetykę wykonania pracy,
samodzielność wykonania,
zgodność z treścią bajki.

6. ZASADY NAGRADZANIA :
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa,
Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe.
Prace wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie na Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!