GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2022/2023 została zakończona.

Lista dzieci przyjętych do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie jest udostępniona do wglądu

na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.