GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

 

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej jest bezpłatny.

 

W naszym przedszkolu bezpłatna realizacja podstawy programowej

odbywa się w godzinach 8:00 - 13:00.

 

Pobyt dziecka w przedszkolu poza godzinami realizacji podstawy programowej

wynosi: 1,00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

 

6-latki nie płacą czesnego

 

Dzieci przebywające w przedszkolu w godzinach 7:00 - 16:00 pokrywają koszt posiłków

i czas spędzony w przedszkolu poza podstawą programową. 


KOSZT POBYTU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU


KOSZT
ZA POBYT

DZIECKA

W PRZEDSZKOLU

CZAS DZIECKA

W PRZEDSZKOLU

WYŻYWIENIE

(PŁATNE)

1,00 zł

 

7:00 - 8:00

 

___________

___________

8:00 - 13:00

realizacja bezpłatnej podstawy programowej


9:00 śniadanie
12:00 obiad

Razem
6,00 zł/dzień

 

1,00 zł każda rozpoczęta

godzina

 

13:00 - 16:00

14:30 podwieczorek

1,50 zł/dzień

 

 

Płatność za przedszkole należy uiścić do 15-go każdego miesiąca.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłaty za przedszkole w celu uniknięcia naliczenia odsetek.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, koszt wyżywienia i opłaty stałej jest zwracany proporcjonalnie do ilości opuszczonych dni.

 

 

O naszym przedszkolu...

 

Przedszkole istnieje w Łaszczowie od 1960 r. jako oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej. Na skutek większej ilości dzieci i braku większego lokalu powstało Przedszkole Nr 1 i Nr 2. W 1991r. został oddany nowy budynek, wobec tego, istniejące dwa Przedszkola nr 1 i nr 2 zostały połączone w jedno Gminne Przedszkole.

Organem prowadzącym jest Gmina Łaszczów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Gminne Przedszkole w Łaszczowie jest zlokalizowane w centrum Łaszczowa w niewielkim oddaleniu od parku i stawów, które są częstymi celami wycieczek i spacerów dzieci.

Przedszkole w Łaszczowie jest przedszkolem publicznym, prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Działalność opiekuńcza polega na rozpoznaniu sytuacji rodzinnej i zwróceniu się z prośbą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub sponsorów.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA RODZINNEGO

 

PRAGNIEMY...

aby nasza placówka była otwarta na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska Stwarzamy sytuacje sprzyjające zacieśnianiu więzi rodzinnych

 

NASZYM MARZENIEM JEST...

aby nasze przedszkole rozwijało u dzieci takie wartości jak miłość, dobroć, odpowiedzialność i szacunek do drugiego człowieka. Kultywowanie tradycji wielopokoleniowych, rodzinnych i rozumienie swej roli w obecnej i przyszłej rodzinie

 

CHCIAŁYBYŚMY...

aby nasi wychowankowie w dalszym życiu kierowali się wartościami poznanymi w przedszkolu

 

CHCEMY...

pracować z dziećmi i rodzicami po partnersku

 

JESTEŚMY...

otwarci na propozycje dzieci i rodziców

 

MYŚLIMY...

że poprzez wspólne działania stworzymy przedszkole przyjazne dziecku i rodzinie

 

BAZA

Przedszkole dysponuje następującymi pomieszczeniami:

Parter - sala zajęć dla dzieci grupy łączonej w wieku 3-4 lata, sala zajęć dla dzieci 4,5 -letnich, stołówka, szatnia, zmywalnia naczyń.

Na piętrze znajdują się trzy sale do zajęć dydaktycznych dla dzieci 5 i 6-letnich, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i trzy magazyny na sprzęt pomocniczy i porządkowy. Ponadto przy każdej sali dydaktycznej znajdują się sanitariaty dla dzieci. Na piętrze znajduje się także duży holl, na którym odbywają się uroczystości przedszkolne.

W przedszkolu pracują nauczyciele stażyści, kontraktowy, mianowani i dyplomowani,  wszyscy posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Obecnie w przedszkolu zatrudnionych jest 19 osób: 1 pani dyrektor, 1 pani logopeda, 1 pani od języka angielskiego, 2 katechetów, 10 pań nauczycielek, 3 panie woźne, 1 pani jako pomoc do dzieci.

 

NASZA KADRA

  • Dyrektor - Aneta Tywoniuk- Małysz
  • Nauczyciele - Justyna Bednarska, Elżbieta Dziki, Dorota Kawka, Anna Koper, Mirosława Tucka, Barbara Gardzioła - Sobczuk, Aneta Hałasa, Elżbieta Bielecka,Maria Gawlik-Zając, Marlena Stepuch, Diana Tucka, Grażyna Ponikowska-Czok
  • Woźne - Joanna Swatowska, Urszula Przykaza, Bożena Kopiec
  • Pomoc do dzieci - Anna Makochon

 

 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
7.00 - 8.45 Schodzenie się dzieci, zabawy rozwijające mowę i myślenie, działalność indywidualna wynikająca z zainteresowań dziecka, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, ćwiczenia poranne
8.45 - 9.00 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania
9.00 - 9.30   Śniadanie
9.30 - 11.30 Zajęcia planowane z całą grupą organizowane przez nauczyciela, wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci z dominacją działalności umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej. Zabawy, gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne na powietrzu lub w sali, spacery, wycieczki, ćwiczenia gimnastyczne
11.30 - 12.00 Czynności porządkowe, przygotowanie do obiadu
12.00 - 12.30  Obiad
12.30 - 13.00 Odpoczynek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanie bajek, fragmentów książek, zabawy relaksacyjne
13.00 - 14.30 Zabawy wynikające z zainteresowań, oczekiwań i potrzeb dzieci, oddziaływania nauczyciela utrwalające i wspierające indywidualny rozwój wychowanka, praca kompensacyjno-stymulująca rozwój dzieci, prowadzenie obserwacji
14.30 - 15.00 Podwieczorek
15.00 - 16.00  Zabawy indywidualne w sali, zabawy i gry stolikowe, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci

    

W przedszkolu Funkcjonuje pięć oddziałów dzieci:

 

I Odział
SMERFY 3,4-latki (9 godzinny)
II Odział
PUCHATKI 4,5-latki (7 godzinny)
III Odział
ZUCHY RR 5, 6-latki (7 godzinny)
IV Odział

KRASNALE 6-latki (7 godzinny)

V Oddział

6,5 - latki (6 godzinny)

 Wykaz programów i Kart Pracy na rok szkolny 2022/2023 w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

 

1) Oddział I – dzieci 3 - letnie

Program "Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego". WSiP

Karty pracy: "Drużyna marzeń". Pakiet WSiP

 

2) Oddział II – dzieci 4 -letnie

Program "Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego". WSiP

Karty Pracy: „Drużyna marzeń ”. Pakiet WSiP

 

3) Oddział III dzieci 4,5 - letnie

Program "Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego". WSiP

Karty Pracy: „Drużyna marzeń". Pakiet WSiP

 

4) Oddział IV dzieci  6-letnie

Program "Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego". WSiP

Karty pracy: "Drużyna marzeń". Pakiet WSiP" 

 

5) Oddział V dzieci 6, 5- letnie 

Program "Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego". WSiP

Karty pracy: "Drużyna marzeń". Pakiet WSiP 

 

LISTA PROGRAMÓW

ZATWIERDZONA DO REALIZACJI

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ŁASZCZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

PROGRAM "Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego". WSiP
   

"KOCHAMY DOBREGO BOGA" NR AZ-0-01/10 Z 9 VI 2010, PROGRAM NAUKI KATECHEZY

 

"PROGRAM PRZYGOTOWNIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM "

AUTORZY PROGRAMU: KATARZYNA WOJCIECHOWSKA, KAMILA WICHROWSKA, OLGA WYSŁOWSKA

 

Elementy alternatywnych metod i technik:

 

Metoda Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne

Metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz

Metoda Pedagogiki i Zabawy

Gimnastyka ekspresyjna

 

WSPÓŁPRACA

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim w celu diagnozowania, opiniowania i orzekania w sprawach dzieci przejawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze.

 

Dodatkowe zajęcia

 

Zapewniamy:

  • zajęcia z języka angielskiego

  • zajęcia logopedyczne

  • zajęcia z religii

  • razem tańczymy i ćwiczymy (tańce i karate kyokushin)

 

Gminne Przedszkole w Łaszczowie

ul. Chopina 11A
22-650 Łaszczów

tel: (84) 66 11 530
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16.00