GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Informujemy Rodziców, że zakończenie roku szkolnego dla dzieci kończących edukację przedszkolną 6-latków odbędzie się

w dniu 25.06.2021r. – piątek -  o godz. 11.00:

porządek spotkania:

- część artystyczna w wykonaniu 6-latków na hollu przedszkolnym,

w salach dla każdej grupy wiekowej :

- rozdanie dyplomów i drobnych upominków,

- słodki poczęstunek ,

- pożegnanie.

Śniadanie dla wszystkich dzieci będzie  o godz. 9.30

Obiadu w tym dniu nie będzie

Informujemy również, że  przedszkole będzie czynne do końca czerwca 2021r.     

              W miesiącu lipcu mamy przerwę urlopową pracowników, wracamy 1 sierpnia – bardzo proszę Państwa o zgłaszanie

do wychowawców grup chętne dzieci do wakacyjnego pobytu w przedszkolu.

Informujemy, że w miesiącu lipcu czynne są oddziały przedszkolne przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Nabrożu i Zimnie :

PSP Zimno od 01.07.2021r. do 16.07. 2021r.

PSP Nabróż od 19.07.2021r. do 30.07.2021r. 

Proszę o zgłaszanie chętnych dzieci do wakacyjnego pobytu w/w placówkach lub bezpośredni kontakt ze szkołą pod nr tel. :                                   

Zimno -    84 6611520

Nabróż – 84 6471381