GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

 RODO              tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Zbliża się dzień 1 września. W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym przedszkolu nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

W tym dniu placówka będzie czynna od godziny 7.00, dla dzieci przewidziane jest śniadanie o godzinie 10.00, obiadu nie będzie.

Dla bezpieczeństwa dzieci, rodziców i pracowników przedszkola rodzice przyprowadzają swoje dzieci do drzwi sali(rodzice nie wchodzą do sali) i opuszczają budynek przedszkola. Rodzice wchodzą do przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, przyłbica, rękawiczki, dezynfekcja rąk).

W dniu 1 września dzieciom z grupy najmłodszej w wyjątkowej sytuacji może towarzyszyć jeden rodzic. ( Przy zachowania zasad bezpieczeństwa)

Informacje dotyczące organizacji i pracy przedszkola zostaną przekazane w formie pisemnej dziecku do wglądu dla rodzica.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 2 lipca 2020r. do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe (bez objawów kataru, kaszlu, gorączki, itp.).

W sytuacji, gdy rodzice chcą zrezygnować z opieki przedszkolnej na rok szkolny 2020/2021

należy zgłosić do dnia 31.08.2020r.