Proszę wykonać w zeszycie  ćwiczeń  temat 31.

Pozdrawiam Ewa Kusy