GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

 RODO              tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

 

Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie

 

Łaszczów, 06.05.2020 r.

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

 

pt.: „Jan Paweł II”

 

 1. Organizatorzy: Burmistrz Łaszczowa Publiczna Szkoła Podstawowa

 

im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie

 

 1. Adresat konkursu:

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym

 

oraz dzieci i młodzież klas I – VIII Szkół Podstawowych z trenu Gminy Łaszczów.

 

 1. Cele konkursu:

 

  • Uczczenie 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II;

 

  • Propagowanie wiedzy o Janie Pawle II;

 

  • Kultywowanie pamięci o Papieżu Janie Pawle II;

 

  • Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów;

 

  • Rozbudzanie aktywności twórczych.

 

 1. Zasady udziału w konkursie:

 

  • Każdy uczestnik konkursu ma wykonać pracę plastyczną ściśle związaną z tytułem konkursu „Jan Paweł II”;

 

  • Powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu;

 

  • Format pracy A4;

 

  • Technika pracy dowolna (farby, kredki, ołówek, kolaż itp.);

 

  • Prace konkursowe (zdjęcie) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w formie załączników należy przesłać drogą elektroniczną

 

na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 29 maja 2020r.

 

W temacie wiadomości należy wpisać :

 

Konkurs plastyczny pt.: „ Jan Paweł II”;

 

  • Konkurs zostanie rozstrzygnięty z podziałem na kategorie wiekowe:

 

Przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VIII;

 

Nadesłane prace zostaną zamieszczone na stronie fb Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie w formie odrębnego ALBUMU z opisem

 

Konkurs plastyczny pt.: „Jan Paweł II”;

  • Pojawienie się ALBUMU na stronie fb GOK jest równoznaczne z rozpoczęciem konkursu;

 

 

  • Głosowanie „like” / „Lubię to” na najlepszą pracę/zdjęcie będzie trwało przez siedem dni od pojawienia się ALBUMU na stronie fb GOK.

 

Dodatkowo pojawi się informacja o rozpoczęciu i dacie zakończenia głosowania;

 

  • Opis pracy będzie zawierał imię autora, klasę, nazwę szkoły oraz kategorię wiekową.

 

  • Ocena prac odbywać się będzie poprzez stronę fb Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie na zasadzie głosowania – „like” / „Lubię to” Zostaną wybrane prace z największą ich liczbą w każdej kategorii wiekowej. W przypadku problemu z weryfikacją oceny Organizator powoła dodatkową komisję w celu ostatecznego rozstrzygnięcia.

 

Najlepsze prace zostaną ponownie udostępnione na fb GOK, a ich autorzy zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

 

  • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu.

 

 1. Nagrody:

 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

 

 

 

Koordynator konkursu: Aleksandra Wieczorek

 

Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie

 

Kontakt: 882 553 326

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Konkurs plastyczny

 

pt.: „Jan Paweł II”

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko autora: ………………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa Szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wiek: …………………………………….. klasa:……………………………..

 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Informujemy, że dla celów przeprowadzenia konkursu na stronie fb Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie będą udostępnione następujące informacje:

 

zdjęcie pracy konkursowej, imię autora, klasa, nazwa szkoły.

 

Pozostałe informacje będą przechowywane zgodnie z zasadami RODO o ochronie danych osobowych.

 

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………………………………………

 

w Konkursie plastycznym pt.: „Jan Paweł II” organizowanego przez Burmistrza Łaszczowa, Publiczną Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

 

Data i podpis Rodzica/Opiekuna