23 CZERWCA 2017 R. 

POŻEGNALIŚMY SZEŚCIOLATKÓW

Z NASZEGO PRZEDSZKOLA

NASI STARSI KOLEDZY ZADEKLAROWALI SIĘ 

ODWIEDZAĆ PRZEDSZKOLNE MURY

IM RÓWNIEŻ SZKODA BYŁO SIĘ Z NAMI ROZSTAWAĆ

MIŁEGO WYPOCZYNKU I WESOŁYCH WAKACJI